Πιστοποιηση με προτυπο για τα QuickSpa «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις»

Τα QuickSpa, έλαβαν την πιστοποίηση αυτη , η οποία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εμπέδωση και κατανόηση αλλά κυρίως για την ορθή εφαρμογή της Κυπριακής εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η πιστοποίηση των QuickSpa από ανεξάρτητους φορείς, αποδεικνύει την δέσμευση της Διεύθυνσης έναντι του προσωπικού της αλλά και την περαιτέρω προώθηση των υγειών εργασιακών σχέσεων, σημαντική προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση που αποσκοπεί στην αριστεία και την συνεχή ανάπτυξη.

 

Το πρότυπο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - SoundIndustrialRelations 2014 (SIR 2014)» εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις».  Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων με ευθύνη παρεχη Συμβουλευτικες Υπηρεσιες Καθοδήγησης και διαδικασίας πιστοποίησης των επιχειρήσεων/οργανισμών.

 

 Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Προτύπου είναι η βαρύτητα και επικέντρωση σε θέματα εργατικού δικαίου, ενώ παράλληλα η ενσωμάτωση αριθμού δοκιμασμένων βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με τους σκοπούς και στόχους του Προτύπου.

Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που πιστοποιούνται, αποκομίζουν επιπρόσθετα οφέλη που σχετίζονται τόσο με την εσωτερική τους λειτουργία - κυρίως σε θέματα συμμόρφωσης (compliance) - όσο και με την προσέλκυση και συγκράτηση κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.

Περιγραφή του Προτύπου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://slr.com.cy/standard/sir2014