Σειρές Υπηρεσιών

Η φροντίδα και η περιποίηση που προσφέρουμε στον εαυτό μας δεν είναι πλέον πολυτέλεια αλλά μια σημαντική, απαραίτητη ανάγκη τόσο για την καλή μας εμφάνιση όσο και για την υγεία μας. Απολαύστε τα πακέτα υπηρεσιών στον χρόνο που εσείς επιθυμείτε, εξοικονομώντας χρήματα.

Shampoo & Set Short Hair X8

Τιμή: €115 ---- Διάρκεια: 1 Μήνα

Shampoo & Set Long Hair X8

Τιμή: €129 ---- Διάρκεια: 1 Μήνα

INCA Reconstruction Hair Blend X4

Τιμή: €153 ---- Διάρκεια: 1 Μήνα

Any 4 Facials With ILCSI Products

Τιμή: €180 ---- Διάρκεια: 3 Μήνες

Relax Massage 55' X4

Τιμή: €159 ---- Διάρκεια: 1 Μήνα

Thai Fusion With Oil 85' X4

Τιμή: €255 ---- Διάρκεια: 1 Μήνα
*Η διάρκεια του κάθε πακέτου πρέπει να τηρείται στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για καλύτερα αποτελέσματα. Οποιαδήποτε υπηρεσία δεν αξιοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράμματος, δεν μεταφέρεται.